Welk communicatie instrument gebruik jij?

SpeelCreatie Blog Communicatie Instrument 1

Welk communicatie instrument gebruik jij het meest?

Welk instrument gebruik jij het meest om te communiceren? Gebruik jij net als ik ook woorden, lichaamstaal en stem om te communiceren? Dan komt het vast wel eens voor dat de reactie die je krijgt anders is dan je verwacht had. En dat je boodschap niet is overgekomen zoals je die bedoeld hebt.

Dat heb ik heel vaak gehad. Mijn antwoord op een vraag werd verkeerd begrepen. Of mijn reactie op een stelling kwam helemaal niet over. Met als gevolg dat ik dan maar niets meer ging zeggen. En daarbij raakte ik gefrustreerd omdat ik mijn ideeën niet duidelijk kon maken.

En merk jij dat ook wel eens in workshops en bijeenkomsten? Dat een aantal mensen veel zeggen en een aantal weinig tot niets? En dat daarmee de uitkomst van de vergadering beïnvloedt wordt door weinig mensen die veel zeggen? Of dat het verhaal van iemand niet overkomt bij de andere deelnemers van de meeting? Op die manier kunnen veel woorden gezegd worden zonder dat er resultaat geboekt wordt.

Veel liever zou je in een workshop of een meeting de denkkracht van iedereen gebruiken. Om daarmee tot een betere uitkomst te komen. In deze blog ga ik je vertellen hoe je dat kan doen.

Droom

Stel je eens voor. Dat iedereen gezien wordt in een overleg. Dat de denkkracht van alle deelnemers van een vergadering benut wordt. Dat bij een bijeenkomst iedereen een stem heeft. En dat een meeting een resultaat oplevert waar iedereen een bijdrage aan heeft gehad.

En stel je eens voor dat iedereen met plezier meewerkt aan het vinden van antwoorden. Meerdere antwoorden op een complexe en ingewikkelde vraag.

Droom je er wel eens van dat je bij het samenwerken weer net zo kon spelen als toen je kind was. En dat je tijdens het spelen weer kon dromen van de toekomst zoals je dat als kind deed? Ik vind de commercial van LOI uit januari 2017 een fantastisch voorbeeld. Verschillende kinderen vertellen wat zij willen worden als zij groot zijn.

De dromen die deze kinderen hebben zijn fantastisch. Brandweerman, dierenarts, piraat, astronaut, Donald Duck, schrijver, kok, rechter, rechercheur. Noem maar op. De laatste persoon in deze commercial is een volwassene die in zijn kantoor zit. En zichzelf de vraag stelt wat hij later wil worden. Hij weet het antwoord niet op deze vraag en kijkt vertwijfeld om zich heen.

Ok, ik dwaal een beetje af, ik had het over communicatie instrumenten.

Vraag

Wat kun je dan naast woorden nog meer gebruiken? Welk communicatie instrument zou je dan kunnen gebruiken? Je zou aan tekeningen en visualisaties kunnen denken. Dat zijn krachtige hulpmiddelen om ideeën over te brengen. Opvallende visual tools maken meetings productiever, effectiever en leuker. Je moet dan wel woorden om kunnen zetten in tekeningen. Kan iedereen dat?  Voelt iedereen zicht vrij en zeker genoeg om voor een groep tekeningen op een flip-over te maken? Nee.

Welk communicatie instrument zou je wel in kunnen zetten om iedereen aan het woord te laten?

Speel

Het antwoord op deze vraag is simpel. Gebruik hetzelfde wat je vroeger als kind ook gebruikte om met je vriendjes en vriendinnetjes te communiceren. Ga spelen! Spelen zoals je dat vroeger deed.  Gebruik je handen om te spelen.

Ik gebruik tegenwoordig Duplo en LEGO als hulpmiddel om te communiceren. Duplo poppetjes gebruik ik als hulpmiddel om de vraag achter een vraag helder te krijgen. Bij het gebruik van Duplo poppetjes wordt het verhaal dat iemand verteld ook visueel gemaakt. Op een manier die past bij diegene die het verhaal verteld.

En op die manier hoor je niet alleen het verhaal. Je ziet ook het verhaal. En je voelt de behoefte die in het verhaal zit. Met deze manier van verhalen vertellen, story telling, kun je heel snel tot de kern komen. De woorden die iemand zegt spreken tot je via de Duplo poppetjes.

Deze methode heet “Een Taal Erbij”.

Creëer

Zijn de Duplo poppetjes ook geschikt om antwoorden te vinden? Ik denk zelf dat hier betere hulpmiddelen voor zijn. Hulpmiddelen die in de communicatie vanaf het begin resultaten opleveren. En de mogelijkheden om deze hulpmiddelen toe te passen zijn onbegrensd.

Welk hulpmiddel bedoel ik dan? Ik heb het over LEGO© Serious Play©. Met je handen bouw je modellen en vertel je je verhaal hierover. Hiermee werk je aan het vinden van een antwoord en een oplossing.

Iedereen kan modellen bouwen en hierover vertellen. Met deze methode draagt iedereen dus bij aan het vinden van het antwoord en de oplossing.

Deze krachtige methoden kun je gebruiken bij teambuilding, productontwikkeling, het bepalen van je visie en strategie, het ontwikkelen van samenwerking tussen verschillende partijen.

Heb je een vraag hierover? Bel 06 50 94 95 50 of mail naar info@speelcreatie.nl

14 februari 2017 SpeelCreatie©

2 Replies to “Welk communicatie instrument gebruik jij?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*