SpeelCreatie / Valuable Partnership

 

Communicatie is essentieel in veranderingsprocessen. Verschillen in overtuigingen en belangen kunnen in de weg zitten en belemmeren de communicatie. Of het is moeilijk om de gedachten en de inzichten die je hebt onder woorden te brengen. Met de werkwijze van SpeelCreatie worden verschillen in overtuigingen en belangen overbrugd. En worden geweldige resultaten bereikt.

Welke boodschap wil je vertellen?

Stel je eens voor dat je lid bent van een managementteam en jullie hebben besloten voor het aankomende jaar te werken vanuit het thema ‘Vereenvoudigen, Groeien, Innoveren’. Hoe leg je dat uit aan je medewerkers? Ongetwijfeld doet elk van de MT-leden dat op zijn eigen manier, met flink wat onduidelijkheid als gevolg. Met de werkwijze van SpeelCreatie geef je betekenis aan de boodschap die je wilt vertellen. En dat werkt wel zo makkelijk en leuk.

Teamontwikkeling

Wie zijn wij als team? Wat is onze manier van doen en hoe willen we werken? Welke kwaliteiten hebben we in het team en hoe kunnen we die maximaal inzetten? Waar liggen de persoonlijke relaties binnen ons team? Op dat soort vragen richten sessies zich die gaan over teamontwikkeling. Of het nu een team is dat al jaren samenwerkt, of een projectteam dat is gericht op een specifiek resultaat. De werkwijze van SpeelCreatie helpt de onderlinge banden te versterken en elkaar beter te begrijpen.

Identiteitsbepaling

Waartoe bestaan we eigenlijk? Wat willen we betekenen voor wie? En wat zijn onze belangrijkste waarden? Wat zijn de drijfveren van jouw organisatie? Of wat zijn de drijfveren van jouw team. En wat zijn jouw drijfveren? Die vragen gaan over de missie en de identiteit van de organisatie, het team en van jou. Met de werkwijze van SpeelCreatie vindt je de missie en de identiteit van de organisatie, het team en van jezelf.

Strategie-ontwikkeling

Hoe ga je de strategie van je organisatie beschrijven? En hoe beschrijf je die op basis van de missie en de visie van de organisatie. En als je de strategie bepaald hebt is het heel interessant om zicht te krijgen op wat er in je omgeving gebeurt. En hoe gaaf is het als je bij het bepalen van je strategie ook kan ervaren wat de invloed van de omgeving is? Op de strategie van jouw organisatie. En hoe gaaf is het dat je kan ervaren op basis van welke principes je besluiten neemt? Met de werkwijze van SpeelCreatie vind je antwoorden op deze vragen.